ART diagnostika jako cesta k hlubšímu sebepoznání.

Každý člověk má určitý směr vidění a vnímání světa a podle jeho způsobu projevu v kresbě je tento postoj viditelný.

Kurz se vede na základě kresby s úhlem dle zadaného témata, pod stálým vedením akademického malíře a Mgr. psychologie Levona Lavyana, který současně provádí z kresby i diagnostikování člověka. (Proč děláš v životě věci právě tak jak děláš a jakým způsobem se dá získaných informací využít kuprospěchu v běžném životě.)

„Důležité však je, co vše dokáže projev kresby odhalit z tvých vnitřních zdrojů, o kterých jsi doposud ani nevěděl/a.“

  • Díky této zkušenosti se dozvíš a ujasníš si, jaké resursy( skryté vnitřní zdroje) v sobě máš.
  • V čem se můžeš realizovat nebo rozvíjet a čemu se naopak vyhnout.
  • Diagnostika napomáhá při volbě zaměstnání.
  • Pro studenty zodpoví otázku, jaká bude správná volba školy.
  • Takto informovaný člověk předchází nechtěnému vyhoření ve veškerých oblastech života.
  • Současně vedení tohoto způsobu kresby pomáhá k srovnávaní psychosomatického nastavení člověka.

Po příchodu dostáváš k dispozici stojan, židli, úhel, gumu, utěrku i papír. (Tedy veškeré pomůcky s kresbou spojené.)

ART diagnostika je vhodná od 10 let – neomezeně.

Během dvouhodinové výuky je 15 minutová pauza na občerstvení v naší kavárně a odpočinek. Celkem ti kurz zabere zhruba 2 hodiny.

Cena: 650 Kč

Domů si odnášíš své dílo a důležité informace z diagnostiky.

Najdete nás Zde.