Akademie/Ateliér

 Náš ateliér je místem pro výuku 5 studijních skupin s intervalem jednou týdně 2 hodiny. (dopolední i dopolední termíny).

  • SK 1       Pondělí        15:00 – 17:00 hod
  • SK 2       Úterý            15:00 – 17:00 hod
  • SK 3       Úterý            17:00 – 19:00 hod
  • SK 4       Čtvrtek         10:00 – 12:00 hod
  • SK 5       Čtvrtek         16:30 – 18:30 hod

Přijímáme studenty od 12 let  neomezeně, všech úrovní znalostí a dovedností. Pod vedením akademického malíře z Petrohradské akademie umění se naučí každý znalostí technologických postupů  jakékoliv formy malby, kresby nebo grafiky.

Zápis nových studentů je časově neomezen – termín přijímacího osobního pohovoru po domluvě. Přístup vedoucího ateliéru ke každému studentovi je individuální. Studijní skupina max. 10 studentů.

Studium nového studenta začíná ART diagnostikou, určující jeho specifické zařazení. Pokud již byla ART diagnostika provedena, neopakuje se.

Výuka probíhá semestrálně.

Semestr je tvořen 20 vyučovacími hodinami po 120 minutách. (Tedy průměrně 4 vyučující hodiny v měsíci = 1 týdně)

Student je zařazen do jedné skupiny, kterou pravidelně navštěvuje. – Seznam skupin je k dispozici na nástěnce v ateliéru nebo viz výše v textu.

Student při zahájení výuky dostává harmonogram na celý semestr (20 zadání), odpovídající jeho ART diagnostice.

Školné zahrnuje práci lektora, nezahrnuje materiál potřebný k výuce.

Školné je možno hradit měsíčně podle počtu hodin nebo semestrálně.

Školné se hradí na základě faktury.

Splatnost faktury je vždy 15. daného měsíce v případě měsíčního placení nebo 15. prvního měsíce semestru, v případě semestrální platby.

V případě předem omluvené vyučovací hodiny, je možné, po domluvě s lektorem, využít náhradní termín v jiné studijní skupině, nebo na konci semestru bez další úhrady.

Předem neomluvené hodiny se nenahrazují.

Art diagnostika v rámci výuky má cenu 500.- Kč bez DPH

1 vyučovací hodina má cenu 400.- Kč bez DPH
4 hodinový měsíc je 1 600.- bez DPH, 5 hodinový 2 000.- bez DPH
Celý semestr je 8 000.- bez DPH
HUYS LAVJAN s.r.o.
Provozovna: Akademie/Ateliér, Nádražní 532/157, Ostrava – Přívoz  702 00

Přijďte nás navštívit rádi Vás provedeme tím co tvoříme…

Těšíme se na viděnou u nás.