Certifikované kurzy


Pomocí certifikovaných kurzů vzděláváme nejen náš tým, ale také zájemce ze stran klientů.

Jednotlivé úrovně vzdělávání odpovídají absolvovaným kurzům:

1. úroveň Basic – určené pro všechny, kteří se chtějí seznámit se základními principy a metodikou ShemBar. Po absolvování tohoto jednodenního intenzivního kurzu se zájemce může zúčastnit kurzu úrovně Expert.

2. úroveň Expert – během tohoto vícedenního programu získá absolvent 20 hodin intenzivního vzdělávání, z toho 7 hodin praktického cvičení. Expert má pokročilé znalosti principů a metodik ShemBar, které je oprávněn používat ve svém osobním životě.

3. úroveň Master – jedná se o profesionální úroveň, kdy absolvent prokázal odborné znalosti principů a metodik ShemBar, rozumí kompetencím a je oprávněn používat tyto metodiky a principy při práci s klientem.